News

E-Auction and its Applications

ระบบ E-Auction สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและสถานการณ์ โดยเราพอจะยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นจาก การนำไปใช้งานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 1. อุตสาหกรรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์
  การขายสินค้าออนไลน์: ระบบ E-Auction สามารถใช้สำหรับการขายสินค้าผ่านการประมูลออนไลน์, เช่น งานศิลปะ, สินค้าเก่า, หรือสินค้าลิมิเต็ดเอดิชัน.
 2. อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
  การขายทรัพย์สิน: ใช้สำหรับการขายที่ดิน, บ้าน, หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ผ่านการประมูล, ช่วยให้ได้ราคาที่ดีที่สุดจากผู้ซื้อที่สนใจ.
 3. อุตสาหกรรมยานยนต์
  การขายรถยนต์มือสอง: ประมูลรถยนต์มือสอง, รถยนต์คลาสสิก, หรือรถยนต์ที่มีค่าพิเศษ, รวมถึงการขายส่วนประกอบและอะไหล่รถยนต์.
 4. ภาครัฐและการจัดซื้อจัดจ้าง
  การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ: ใช้ในการจัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆ สำหรับหน่วยงานของรัฐ, โดยการประมูลช่วยให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม.
 5. อุตสาหกรรมความบันเทิงและเหตุการณ์
  การประมูลสิทธิ์สปอนเซอร์: สำหรับการขายสิทธิ์สปอนเซอร์สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ, เช่น กีฬา, คอนเสิร์ต, หรืองานเทศกาล.
 6. อุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน
  การขายสินทรัพย์ทางการเงิน: ใช้ในการขายหุ้น, พันธบัตร, หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ผ่านการประมูล.
 7. อุตสาหกรรมการบริการ
  การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์: ประมูลสำหรับการให้บริการที่เฉพาะเจาะจง, เช่น การออกแแบบบเว็บไซต์, การออกแบบกราฟิก, หรือบริการที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์, ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหญ่และการแข่งขันที่เปิดกว้างมากขึ้น.
 8. อุตสาหกรรมการศึกษา การบริจาค และ การระดมทุน (Fundraising and E-Donation)
  การประมูลเพื่อการกุศล: โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสามารถใช้ระบบ E-Auction เพื่อจัดการกิจกรรมการระดมทุนหรือการประมูลเพื่อการกุศล, เช่น การประมูลผลงานศิลปะของนักเรียนหรือบริการพิเศษจากครูและบุคลากร.
 9. อุตสาหกรรมการเกษตร
  การประมูลผลผลิตการเกษตร: ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตของตนได้โดยตรงกับผู้ซื้อที่ให้ราคาสูงสุด, เช่น การประมูลผลไม้, ผัก, หรือผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก.
 10. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  การประมูลสิทธิ์ในการใช้งานเทคโนโลยีหรือสิทธิบัตร: ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีสามารถขายหรือซื้อสิทธิ์ในการใช้งานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการประมูล.
 11. อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม
  การประมูลโควตาการปล่อยคาร์บอน: ใช้ในการประมูลการซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยคาร์บอน, ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.
 12. อุตสาหกรรมความงามและแฟชั่น
  การประมูลสินค้าหรือบริการพิเศษ: เช่น การประมูลเสื้อผ้าหรือสินค้าแฟชั่นจากดีไซเนอร์ชื่อดัง, หรือบริการสปาและความงามระดับพรีเมียม.
E-Donation and Fundraising Program
Fundraising and E-Donation with E-Auction System

E-Auction and its Applications Read More »

The Differences between E-Auction and E-Bidding

วันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับระบบ E-Auction และ E-Bidding ที่หลายคนอาจจะยังสับสนและไม่เข้าใจว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง

ระบบ “Electronic Auction” (อิเล็กทรอนิกส์ ออคชัน) และ “Electronic Bidding” (อิเล็กทรอนิกส์ บิดดิ้ง) มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ต่อไปนี้คือการอธิบายรายละเอียดของทั้งสองระบบ:

ความหมายและวัตถุประสงค์:
Electronic Auction: หมายถึง ระบบการประมูลที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการที่ผู้ขายนำสินค้าหรือบริการมาเสนอขายผ่านการประมูลออนไลน์ โดยผู้ซื้อจะทำการเสนอราคากัน และผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ
Electronic Bidding: คือ ระบบการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ มักใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือองค์กร โดยผู้ขายจะเสนอราคาของสินค้าหรือบริการที่พวกเขาสามารถจัดหาได้ และหน่วยงานหรือองค์กรจะเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุด


ลักษณะของกระบวนการทำงานหรือดำเนินการ:
Electronic Auction: เน้นไปที่การแข่งขันเสนอราคาในทิศทางเดียว, คือราคาเพิ่มขึ้น (ในกรณีประมูลทั่วไป) หรือราคาลดลง (ในกรณีประมูลแบบถอยหลัง) โดยทั่วไปจะมีการกำหนดเวลาสิ้นสุดของการประมูล
Electronic Bidding: เป็นกระบวนการที่มีการเสนอราคามากกว่าหนึ่งครั้ง, โดยผู้ขายสามารถปรับปรุงและส่งเสนอราคาใหม่ได้ และอาจรวมถึงการเจรจาเงื่อนไขอื่นๆ นอกจากราคา ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คือ ระบบ E-Bidding ในการประมูลงานภาครัฐ

การประยุกต์ใช้:
Electronic Auction: ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขายสินค้าหรือบริการที่มีความต้องการสูง และมักใช้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเข้าถึงผู้คนในวงกลาง การนำระบบ E-Auction มาใช้งานจึงถูกนำมาใช้งานในสินค้าและบริการหลากหลายประเภทมากขึ้นและมีความหลากหลายมาก
Electronic Bidding: ใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือองค์กร, เช่น รัฐบาลหรือบริษัทใหญ่, ซึ่งต้องการความโปร่งใสและมีการพิจารณาอย่างละเอียด

ความโปร่งใสและการควบคุม:
Electronic Auction: อาจมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสเนื่องจากความสามารถในการมีผู้เข้าร่วมประมูลจำกัด
Electronic Bidding: มีแนวโน้มที่จะมีความโปร่งใสและควบคุมได้มากกว่า เนื่องจากมีกระบวนการและเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเลือกผู้เสนอราคา
ทั้งนี้, แม้ว่าทั้งสองระบบจะใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน แต่วัตถุประสงค์และลักษณะของกระบวนการมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน และแต่ละระบบจะถูกใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายที่แตกต่างกันไป

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง E-Auction และ E-Bidding ?

The Differences between E-Auction and E-Bidding Read More »

AC Generator

Stability is our primary concern

เราตระหนักดีกว่า ลูกค้าทุกท่าน กังวลเรื่องความเสถียรของระบบ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบการเชื่อมต่อด้านเน็ตเวิร์ก เพราะฉะนั้นเราจึงทำงานอย่างหนัก เพื่อออกแบบระบบของเรา ให้มีความเสถียร ตั้งแต่ระบบไฟฟ้า มีระบบ Generator ปั่นไฟทันที เมื่อไฟฟ้าระบบหลักดับ (Power Grid) ตามด้วยการใช้พลังงานสะอาด โดยการนำ Hybrid Inverter มาใช้งาน เพื่อนำพลังงาน Solar energy มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการเชื่อมต่อเราก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับ Internet Provider ถึง 4 ราย คือ UIH, AIS, TOT และ 3BB ท่านมั่นใจอีกระดับด้วยระบบ HA ทั้งระดับ hypervisor และ Switch ภายใน managed data center ของเราเอง

และวันนี้เราได้ทำการติดตั้งระบบการ monitor uptime ของ server เราเป็น public เพื่อให้ท่านดูสถานะ Server และ Uptime ได้ด้วยท่านเอง

คลิ้กที่นี่เพื่อดู Server Status & Uptime

Stability is our primary concern Read More »

what is e-auction system ?

ระบบประมูลออนไลน์คืออะไร ?

ระบบประมูลออนไลน์ เป็นแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ขายนำสินค้า หรือ บริการของตนมาประมูลให้กับผู้ซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อสามารถเสนอราคาสูงสุดที่พร้อมจ่ายในการประมูล และ ผู้ขายจะมองว่าใครเสนอราคาสูงสุด และ ได้เลือกผู้ซื้อนั้นในการทำธุรกิจ

ระบบประมูลออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจในปัจจุบันดังนี้:

 1. เปิดโอกาสให้กับผู้ขาย: ระบบประมูลออนไลน์ช่วยเปิดโอกาสให้กับผู้ขายที่สามารถขายสินค้าหรือบริการของตนให้กับผู้ซื้อที่มีความสนใจมากขึ้น ผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายและกำไรได้จากการประมูลในขอบข่ายกว้างขึ้นที่ออนไลน์ เพราะมีผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้
 2. การตลาดและการโฆษณา: การประมูลออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ขายนำสินค้าหรือบริการของตนมาประมูล มันสร้างความตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อที่สนใจ และช่วยเพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อตราสารทางธุรกิจของผู้ขาย
 3. การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ซื้อ: ระบบประมูลออนไลน์สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ซื้อที่สนใจสินค้าหรือบริการ โดยที่พวกเขาจะพยายามเสนอราคาสูงสุดเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของสิ่งที่ตนต้องการ สร้างความตอบรับที่ดีจากผู้ซื้อและเสริมสร้างความภูมิใจในการเป็นเจ้าของสิ่งที่ประมูล
 4. การเพิ่มรายได้: ผู้ขายสามารถเพิ่มรายได้ของพวกเขาได้จากการประมูล โดยราคาสินค้าหรือบริการที่สูงกว่าความคาดหวังจะช่วยเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ
 5. ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น: การประมูลออนไลน์ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่สะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้น พวกเขาสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการจากที่ใดก็ได้ และสามารถแข่งขันในการประมูลได้โดยตรงกับผู้อื่นที่สนใจ

ระบบประมูลออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างความสนใจจากลูกค้า และเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบประมูลออนไลน์ควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

 1. การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน: ระบบควรมีกระบวนการลงทะเบียนที่ง่ายและรวดเร็วสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อ การยืนยันตัวตนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้.
 2. การสร้างประกาศประมูล: ระบบควรมีเครื่องมือที่ใช้ง่ายในการสร้างประกาศประมูลโดยให้ผู้ขายสามารถเพิ่มรายละเอียดสินค้าหรือบริการ รูปภาพ เงื่อนไขการประมูล ราคาเริ่มต้น ระยะเวลาการประมูล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. การค้นหาและเลือกสินค้า: ผู้ซื้อควรสามารถค้นหาและเรียกดูรายการประมูลที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย ระบบควรมีการจัดหมวดหมู่และตัวกรองที่ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 4. การประมูลและการเสนอราคา: ระบบควรมีการดำเนินการประมูลที่เป็นธรรมชาติและราคาที่เปิดเผยให้เห็น ให้ผู้ซื้อสามารถเสนอราคาสูงสุดที่พร้อมจ่ายและอัปเดตการเสนอราคาอัตโนมัติเมื่อผู้อื่นเสนอราคาสูงกว่า
 5. การจัดการการประมูล: ระบบควรมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถติดตามและจัดการกิจกรรมประมูลได้อย่างง่ายดาย เช่น การเพิ่มเวลา, การยกเลิกการประมูล, และการตรวจสอบผู้ชนะการประมูล
 6. การติดตามและการแจ้งเตือน: ระบบควรสามารถส่งการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบอื่นๆ เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับสถานะของการประมูล เช่น เมื่อมีการเสนอราคาสูงกว่า, เวลาประมูลกำลังจะสิ้นสุด, หรือผู้ใช้เป็นผู้ชนะการประมูล
 7. ระบบชำระเงิน: ระบบควรมีระบบชำระเงินที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเครื่องหมายการเงินอื่นๆ
 8. รีวิวและคะแนนผู้ใช้งาน: ระบบควรสร้างระบบรีวิวและคะแนนผู้ใช้งานที่ช่วยให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถให้ความเห็นและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผู้ซื้อหรือผู้ขายได้

ระบบประมูลออนไลน์ควรมีคุณสมบัติที่ทันสมัยและใช้งานง่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อควรสามารถมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดที่เรากล่าวไปล้วนมีอยู่ใน EAuction.CLUB ระบบประมูลออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ครบสุดในไทย และ เร็วที่สุดในประเทศ

ระบบประมูลออนไลน์คืออะไร ? Read More »

Migrated to NVME Storage Chassis

ทำความรู้จักกับ NVME Gen4

อุปกรณ์เก็บข้อมูล NVMe Gen 4 (Non-Volatile Memory Express Generation 4) เป็นรูปแบบของอินเทอร์เฟซที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลเชิงต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์ SSD (Solid State Drive) ซึ่งมีความเร็วสูงมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่ชื่อว่า NVMe Gen 3 โดยมีความเร็วที่ประมาณ 7500MB/sec

ความเร็วที่สูงของ NVMe Gen 4 เกิดจากการใช้พอร์ต PCIe Gen 4 (Peripheral Component Interconnect Express Generation 4) เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เก็บข้อมูลและเมนบอร์ด มาตรฐาน PCIe Gen 4 นั้นสามารถส่งข้อมูลได้ในอัตราความเร็วที่สูงถึง 16 เท่าของมาตรฐาน SATA (Serial ATA) ที่ใช้กับฮาร์ดดิสก์หรือ SSD รุ่นเก่า นั่นหมายความว่า NVMe Gen 4 สามารถส่งข้อมูลได้เร็วมากขึ้นและประสิทธิภาพการอ่านและเขียนข้อมูลก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

รวมถึงมีความจุในการส่งข้อมูลพร้อมกันได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานที่ต้องการการอ่านและเขียนข้อมูลในระดับความเร็วสูง อย่างเช่นการทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ เกม หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการการโหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ NVMe Gen 4 ยังมีพื้นฐานเทคโนโลยีที่ชื่อว่า NAND Flash Memory รุ่นใหม่ เช่น PCIe 4.0 x4 หรือ PCIe 4.0 x8 ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล ซึ่งเป็นชนิดของหน่วยความจำแบบไม่หลงลืมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วและมีอายุการใช้งานนานกว่า SSD แบบก่อนหน้านี้

ดังนั้น ความเร็วสูงของ NVMe Gen 4 ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วมากกว่ารุ่นก่อนหน้า และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูง เช่น เล่นเกมที่ต้องโหลดข้อมูลเร็ว หรือการทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ในแอปพลิเคชันต่างๆ

ด้วยความก้าวหน้าดังกล่าว ทำให้แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา นำ NVME Gen 4 มาประยุกต์ใช้เป็น Raid NVME Gen 4 Storage ที่มีความเร็วสูงมาก เพื่อให้ทุกๆ การประมูลของท่าน ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรเป็นคอขวดอีกต่อไป

ซึ่งปัจจุบันมีเพียงเราเจ้าเดียวเท่านั้นที่ให้บริการด้วย Storage ความเร็วสูงเช่นนี้ EAuction.CLUB เป็น 1 ทั้ง Dev & Ops สำหรับงานประมูล

Migrated to NVME Storage Chassis Read More »

happy-young-asian-couple-realtor-agent-Reserve-Price-Auction-EAUCTION

How good is Reserve Price?

Reserve Price ราคาอย่างต่ำ หรือ ราคาขั้นต่ำที่ร้านค้าสามารถขายได้ เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ EAUCTION ช่วยให้ Merchant (ร้านค้า) กำหนดราคาขั้นต่ำที่สามารถยอมรับ หรือ ต้องการขายได้ โดยการตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูล และไม่มี Bidder (ผู้เสนอราคา) เสนอราคามากกว่า Reserve Price ที่ตั้งไว้ งานประมูลชิ้นนั้นจะถือว่าไม่มีผู้ชนะ และเป็นโมฆะ

ตัวอย่าง
ร้านค้า Avesta เปิดประมูลเสื้อยืด และกำหนดราคาเริ่มต้นประมูลที่ 500 บาท ได้เปิดใช้งานระบบ Reserve Price และกำหนดราคาขายขั้นต่ำไว้ที่ 1000 บาท

คุณ ABC ได้เข้าร่วมประมูลในร้านค้า Avesta และได้เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดจนจบการประมูล เมื่อสิ้นสุดเวลา ราคาจบประมูลของคุณ ABC อยู่ที่ 1001 บาท ซึ่งตรงตามเงื่อนไขและมากกว่า Reserve Price ของร้านค้า จึงเป็นผู้ชนะการประมูลนั้นไป

แต่ในทางกลับกัน หากราคาจบประมูลของคุณ ABC ไม่ตรงตามเงื่อนไข Reserve Price สิทธิ์ผู้ชนะการประมูลจะเป็นของร้านค้า Avesta ไป งานประมูลชิ้นนั้นจะถือเป็นโมฆะและจำนวนในการสร้างประมูลก็จะถูกคืนให้กับร้านค้า

ประโยชน์ของระบบ Reserve Price นอกจาก slot ในการสร้างประมูลจะถูกเรียกคืนให้กับร้านค้าอัตโนมัติแล้วนั้น มูลค่าของสินค้ายังไม่ถูกลดทอนอีกด้วย เพราะ EAUCTION ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ ระบบประมูลที่ดีคือระบบที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกความพอใจได้เอง

How good is Reserve Price? Read More »

excited-couple-ecstatic-by-online-win-looking-laptop-screen-EAUCTION-AUCTION-PROXY-BID

What is a proxy bid?

Proxy Bid คือ การประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า มีอีกหนึ่งชื่อเรียกที่เข้าใจอย่างง่ายว่า “Maximum bid” หรือการ bid สูงสุดนั่นเอง อีกนัยหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นระบบช่วยเสนอราคาอัตโนมัติ ที่ผู้เสนอราคา (Bidder) สามารถตั้งราคาสูงสุดที่ต้องการประมูลเอาไว้ล่วงหน้าได้โดย EAUCTION จะเป็นผู้เสนอราคาแข่งให้เองอัตโนมัติ

การประมูลแบบ Proxy Bid นี้จะกระทำขึ้นได้เมื่อร้านค้า (Merchant) เปิดการตั้งค่าไว้ โดยขั้นอัตราการเพิ่มราคาจะ Bid เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ร้านค้าได้กำหนดให้กับสินค้าประมูลในแต่ละชิ้น

ตัวอย่าง
ร้านค้า Avesta เปิดประมูลเสื้อยืด และกำหนดราคาเริ่มต้นประมูลที่ 500 บาท ได้เปิดใช้งานระบบ Proxy Bid และกำหนดอัตราการเพิ่มราคาที่ 10%

คุณ ABC ได้เข้าร่วมประมูลในร้านค้า Avesta และได้ตั้งราคาประมูลล่วงหน้าเอาไว้ที่ 1000 บาท เมื่อเริ่ม Bid คุณ ABC จะเริ่ม Bid ในราคาขั้นต่ำ (550 บาท) ซึ่งเป็นไปตามราคาเริ่มต้นประมูล (500 บาท) และอัตราการเพิ่มราคา (10%) ที่ร้านค้า Avesta ได้กำหนดไว้

หากมีผู้เสนอราคาท่านอื่นเข้าร่วมประมูล ระบบจะช่วยเสนอราคาให้อัตโนมัติตามอัตราการเพิ่มราคา (10%) ของร้านค้าไปจนถึงราคาล่วงหน้า (1000 บาท) ที่ คุณ ABC ได้กำหนดไว้

เมื่อสิ้นสุดการประมูลหากไม่มีผู้ใด bid มากกว่า 1000 บาท งานประมูลชิ้นนั้นจะตกเป็นของคุณ ABC และเช่นกันหากจบประมูลแล้วมีผู้ bid มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะประมูลและได้สินค้าชิ้นนั้นไป

ปัจจุบัน Proxy Bid นอกจากจะเป็นที่นิยมแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับระบบประมูลออนไลน์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาประมูลล่วงหน้าได้เอง ความสามารถในการแข่งขันอัตโมมัติ และยังทำให้ Bidder ชนะการประมูลได้ตามเป้าที่ตั้งไว้อีกด้วย

What is a proxy bid? Read More »

3d speech bubbles with question marks

How to Connect Line OA with E-AUCTION

การเชื่อมต่อกับ Line OA จะช่วยให้ร้านค้าส่งข้อมูลสินค้าประมูลไปยังลูกค้า นอกจากจะสามารถสร้างฐานผู้ติดตามของร้านแล้วยังช่วยให้ผู้คนพบเจอร้านค้าของคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การเชื่อมต่อกับ Line Official Account (Line OA) โดย E-AUCTION สามารถใช้งานร่วมกับ Flex Message ของ Line OA มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างบัญชี Line Developer
1. เปิดบัญชี Line Developer Account บนเว็บไซต์ https://developers.line.biz/
2. คลิก “Log in” เพื่อเข้าสู่ระบบ Line Developer

home page website LINE Developer

3. เลือก LINE Business ID ที่ต้องการล็อกอิน หรือ คลิก “สร้างบัญชี” หากต้องการสร้างใหม่ (ควรใช้ Account Line กลางของธุรกิจ หรือ Line ID ส่วนตัวหากเป็นบัญชีธุรกิจ)

login Line Business ID

เมื่อล็อกอินแล้วระบบจะทำไปสู่หน้าสร้าง Provider

ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Provider และ Channel
เมื่อล็อกอิน Line Developer Account แล้วระบบจะทำไปสู่หน้าสร้าง Provider
1. คลิก “Create” Provider จากนั้นกรอกชื่อ Provider และคลิก “Create” (ชื่อ Provider ควรใช้เป็นชื่อบริษัท/ ชื่อบุคคล)

Create a new provider LINE OA

2. เลือก “LINE Login” เพื่อสร้าง Channel

select channel type LINE OA

3. กรอกข้อมูลสำหรับสร้าง Channel จากนั้นคลิก “Create” เพื่อสร้าง Channel โดยข้อมูลที่ต้องกรอกมีดังนี้
 • Channel type : ประเภทช่อง (LINE Login)
 • Provider : ชื่อผู้ให้บริการ (ชื่อบริษัท/ ชื่อบุคคล)
 • Region to provide : ประเภทที่ให้บริการ
 • Company or owner’s country : ที่ตั้งบริษัท
 • Channel icon : รูป Icon/Logo ร้านค้า/แบรนด์ (ไม่จำเป็น)
 • Channel name : ชื่อร้านค้า/แบรนด์
 • Channel description : คำอธิบายร้านค้า/แบรนด์
 • App types : ประเภทการใช้งาน (Web App) เนื่องจาก E-AUCTION เป็นการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
 • Email address : จะถูก Default จากอีเมล์ที่ใช้ล็อกอิน (ไม่จำเป็น)
 • Privacy policy URL : สามารถใส่ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ (ไม่จำเป็น)
 • Terms of use URL : สามารถใส่ลิงก์ข้อกำหนดการใช้บริการได้ (ไม่จำเป็น)

Create a new channel LINE OA

หลังจากสร้าง Channel เรียบร้อยแล้ว สามารถนำ Channel ID Channel Secret และ Channel Access Token ไปเชื่อมต่อกับ E-AUCTION ได้
สามารถคัดลอก Channel ID Channel Secret และ Channel Access Token ได้ที่
  • เลือก Provider และ Channel ที่สร้าง

Channel List LINE OA

  • Channel ID และ Channel Secret จะอยู่ในแท็บ Basic settings

Tab menu basic setting LINE OA

  • Channel Access Token จะอยู่ในแท็บ Messaging API รวมถึง LINE ID และ QR Code ของ Channel อีกด้วย

Tab menu Messeging API LINE OA

  ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมต่อ Line OA กับ E-AUCTION
  1. ล็อกอินบัญชี DeeAuction บนเว็บไซต์ https://bo.dee.auction/account/signin
  2. เปิดแท็บเมนู เชื่อมต่อภายนอก กรอก Channel ID Channel Secret และ Channel Access Token ที่ได้จากการสร้าง Channel Line Developer จากนั้นคลิก “เชื่อมต่อ” 

  Connect Another on EAUCTION

  เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถแชร์ข้อมูลสินค้าประมูลไปยังลูกค้าบน Line OA ได้แล้ว

  How to Connect Line OA with E-AUCTION Read More »

  New Feature! Connect Line OA

  New Feature “E-AUCTION” อัปเดตฟีเจอร์ใหม่  Connect Line OA (Line Official Account)  แชร์งานประมูลและแจ้งเตือนให้ Bidder ของคุณ เพียงเชื่อมต่อ LINE OA ผ่าน E-Auction ด้วย Channel ID Channel Secret  และ  Channel Access Token
  Connect Line OA จะช่วยให้ร้านค้าสามารถสร้างฐานผู้ติดตาม สื่อสาร และส่งข้อมูลสินค้าประมูลไปยังลูกค้าผ่านทางไลน์ด้วย FLEX MESSAGE และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนพบเจอร้านค้าของคุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  EAUCTION Feature LINE OA ระบบประมูล ออนไลน์

  New Feature! Connect Line OA Read More »

  Scroll to Top