Migrated to NVME Storage Chassis

ทำความรู้จักกับ NVME Gen4

อุปกรณ์เก็บข้อมูล NVMe Gen 4 (Non-Volatile Memory Express Generation 4) เป็นรูปแบบของอินเทอร์เฟซที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลเชิงต่อในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์ SSD (Solid State Drive) ซึ่งมีความเร็วสูงมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่ชื่อว่า NVMe Gen 3 โดยมีความเร็วที่ประมาณ 7500MB/sec

ความเร็วที่สูงของ NVMe Gen 4 เกิดจากการใช้พอร์ต PCIe Gen 4 (Peripheral Component Interconnect Express Generation 4) เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เก็บข้อมูลและเมนบอร์ด มาตรฐาน PCIe Gen 4 นั้นสามารถส่งข้อมูลได้ในอัตราความเร็วที่สูงถึง 16 เท่าของมาตรฐาน SATA (Serial ATA) ที่ใช้กับฮาร์ดดิสก์หรือ SSD รุ่นเก่า นั่นหมายความว่า NVMe Gen 4 สามารถส่งข้อมูลได้เร็วมากขึ้นและประสิทธิภาพการอ่านและเขียนข้อมูลก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

รวมถึงมีความจุในการส่งข้อมูลพร้อมกันได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานที่ต้องการการอ่านและเขียนข้อมูลในระดับความเร็วสูง อย่างเช่นการทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ เกม หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการการโหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ NVMe Gen 4 ยังมีพื้นฐานเทคโนโลยีที่ชื่อว่า NAND Flash Memory รุ่นใหม่ เช่น PCIe 4.0 x4 หรือ PCIe 4.0 x8 ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล ซึ่งเป็นชนิดของหน่วยความจำแบบไม่หลงลืมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วและมีอายุการใช้งานนานกว่า SSD แบบก่อนหน้านี้

ดังนั้น ความเร็วสูงของ NVMe Gen 4 ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วมากกว่ารุ่นก่อนหน้า และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วและประสิทธิภาพสูง เช่น เล่นเกมที่ต้องโหลดข้อมูลเร็ว หรือการทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ในแอปพลิเคชันต่างๆ

ด้วยความก้าวหน้าดังกล่าว ทำให้แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา นำ NVME Gen 4 มาประยุกต์ใช้เป็น Raid NVME Gen 4 Storage ที่มีความเร็วสูงมาก เพื่อให้ทุกๆ การประมูลของท่าน ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรเป็นคอขวดอีกต่อไป

ซึ่งปัจจุบันมีเพียงเราเจ้าเดียวเท่านั้นที่ให้บริการด้วย Storage ความเร็วสูงเช่นนี้ EAuction.CLUB เป็น 1 ทั้ง Dev & Ops สำหรับงานประมูล

Scroll to Top