คู่มือการใช้งาน

E-Auction LOGO ( purple)

สำหรับ Merchant (ร้านค้า/ผู้ขาย)

การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกเพื่อเริ่มใช้งาน EAUCTION.CLUB สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ (สมัครสมาชิกทันที Click! เลย)
Register-BO-DeeAuction
1. กรอกลิงก์ URL : https://bo.dee.auction/account/signup บน Web Browser

2. กรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิก ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อ-นามสกุล อีเมลและเบอร์โทรเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ตามด้วยรหัสผ่านสำหรับล็อกอิน
3. จากนั้นคลิกยอมรับเงื่อนไขของการสมัคร และคลิกปุ่ม สร้างบัญชี

Confirm phone number-BO-DeeAuction4. เลือกช่องทางยืนยันการสมัครสมาชิกผ่าน อีเมล (รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ใช้สมัคร) หรือ มือถือ (รหัส OTP สำหรับการยืนยันจะถูกส่งไปเบอร์โทรที่ใช้สมัคร)

Create Name Shop and URL5. เมื่อยืนยันการสมัครสำเร็จ จะสามารถกรอกชื่อร้านค้า เพื่อสร้างร้านค้าและสร้างลิงก์สำหรับค้นหาได้
** Account ที่สมัครสามารถเข้าใช้งานได้ทั้ง 2 เว็บไซต์ ประกอบด้วย https://bo.dee.auction/ (สำหรับ Merchant) และ https://dee.auction/ (สำหรับ Bidder) **

วิธีเข้าใช้งานเว็บไซต์สำหรับร้านค้า/ผู้ขาย (Merchant)

  • เข้าใช้งานง่ายๆ ผ่าน Web Browser
  • เพียงกรอก URL : https://bo.dee.auction/account/signin ตามด้วย Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ (กรณีไม่มีบัญชี Click! เลยเพื่อสมัคร)
  •  
  • Login-BO-DeeAuction
  1. เลือกช่องทางที่ต้องการเข้าสู่ระบบ (อีเมล / มือถือ)
  2. กรอก Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ
** หากไม่มีบัญชีสามารถ Click! เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มใช้งาน **

การเปิดร้านค้า

ขั้นตอนการเปิดร้านประกอบด้วย
1. ยืนยันตัวตนร้านค้า
2. สร้างร้าน
 

1. ยืนยันตัวตนร้านค้า
ต้องยืนยันตัวตนร้านค้าสำเร็จก่อนจึงจะสามารถสร้างร้านค้าของตัวเองเพื่อเริ่มใช้งาน EAUCTION.CLUB ได้

Verify Shop

1.1 เลือกเมนู การยืนยันตัวตน 
1.2 กดปุ่ม ยืนยันตัวตน 
 
Verify Shop-Detail

1.3 เลือกประเภทบุคคลที่ต้องการยื่นคำขอ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
1.4 กรอกรายละเอียดการยืนยันตัวตน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยันตัวตน เพื่อยื่นเรื่อง 

2. สร้างร้านค้า
Edit Detail Shop

2.1 เลือกเมนู ข้อมูลร้านค้า
2.2 กดปุ่ม แก้ไข เพื่อเพิ่มข้อมูลร้านค้า 

Edit Shop Detail
2.3 กรอกรายละเอียดร้านค้าให้ครบ จากนั้นกดปุ่ม บันทึก 
 
Show Detail Shop

2.4 จากนั้นให้คลิกปุ่ม เปิดแสดงร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าของคุณแสดงบนเว็บไซต์ https://dee.auction/  
** สามารถคัดลอกลิงก์ร้านค้า เพื่อค้นหาร้านบน Web Browser **

การยืนยันตัวตนผู้เสนอราคา

Setting Verify Bidder
  1. เลือกเมนู การยืนยันตัวตนผู้เสนอราคา
  2. เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตน (ไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติม/ต้องยืนยันตัวตน) 
  3. คลิกรายการที่ต้องการเพิ่ม 
  4. จากนั้นคลิก › เพื่อย้ายมาเป็นรายการที่ต้องการยืนยันตัวตน  จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

ขั้นตอนอนุมัติการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา

กรณีที่มีการตั้งค่าการยืนยันตัวตนก่อนจึงจะเริ่มประมูลได้ ร้านค้าจะต้องตรวจสอบและอนุมัติรายการดังขั้นตอนต่อไปนี้

List of Bidder
1. เลือกเมนู ผู้เสนอราคา
2. เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติหรือดูข้อมูล 
 
Approve Bidder
3. คลิกแท็บ การยืนยันตัวตน จะแสดงข้อมูลสำหรับอนุมัติการยืนยันตัวตน   
4. สามารถคลิกปุ่ม อนุมัติยืนยันตัวตน เพื่อให้ผู้เสนอราคาสามารถประมูลสินค้าในร้านได้ หรือคลิกปุ่ม ไม่อนุมัติ หากข้อมูลสำหรับการตรวจสอบไม่ชัดเจนหรือไม่ต้องการให้ผู้เสนอราคาเข้าร่วมการประมูล 

ขั้นตอนตั้งค่าการประมูล

 
Proxy Bid หรือ Maximum bid คือ การตั้ง bid ล่วงหน้าอัตโนมัติ เพื่อกำหนดอัตราการ bid ราคาประมูลของ Bidder ในแต่ละครั้งตามการตั้งค่าที่ร้านค้าได้กำหนดไว้
Setting Auction
1. เลือกเมนู ตั้งค่าการประมูล
2. เลือกรูปแบบการชนะประมูลที่ต้องการ (ราคาสูงชนะ/ราคาต่ำชนะ)  
3. เลือกการใช้งาน Proxy Bid (เปิด/ปิด) เพื่อตั้งค่าอัตราการเพิ่มราคาอัตโนมัติ จากคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ขั้นตอนการสร้างรายการประมูล

** หมายเหตุ หากร้านค้าไม่มี slot สำหรับสร้างประมูล สามารถซื้อแพ็กเกจได้ที่ ซื้อแพ็กเกจเลย! หรืออ่าน รายละเอียด เพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ **
List of Auction-Focus btn Create Auction
1. เลือกเมนู รายงานการประมูล หรือ เพิ่มการประมูลใหม่
2. คลิกปุ่น เพิ่มการประมูลใหม่  
 
Create Auctoin-Detail Product
3. จากนั้นกรอกรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการขาย 
4. เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อย สามารถเลือกตั้งค่าการประมูลด้วยการแสดงแบบ Default หรือ แสดงแบบ Advance ได้
4.1 แสดงแบบ Default
Create Auction-Setting default
– กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล และ ระบุอัตราการเพิ่มขั้นต่ำ ซึ่งเป็นราคาขั้นต่ำที่ผู้เสนอราคาจะสามารถ bid ได้ 
– กำหนดวันเวลาเริ่มต้น และ วันเวลาสิ้นสุดของการประมูล 
– เลือกรูปแบบการเข้าถึงที่ผู้เสนอราคาจะสามารถเข้าถึงการประมูลนี้ได้ 
สาธาราณะ ทุกคนสามารถ bid เสนอราคาได้
เข้าร่วมได้โดยการร้องขอก่อน ผู้สนใจเสนอราคาจะต้องขอเข้าร่วมการประมูลและได้รับการอนุมัติจากผู้จัดประมูลก่อน
ส่วนตัว ผู้จัดประมูลจะเป็นคนเลือกสมาชิกที่จะสามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้
 – จากนั้นคลิก บันทึก เพื่อสร้างการประมูล
 
4.2 แสดงแบบ Advance 
Create Auction-Setting Advance
– กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล 
– เลือก เปิด/ปิด ราคาที่ต้องการขาย  (สามารถกำหนดราคาที่ต้องการขายได้)
** การกำหนดราคานี้ เมื่อสิ้นสุดการประมูลแล้วไม่มีผู้เสนอราคาคนใด bid ถึงราคาที่กำหนด รายการประมูลนั้นจะถือเป็นโมฆะ **
– เลือก เปิด/ปิด บอท  (สามารถกำหนดชื่อบอกได้)
** บอทจะร่วมลงประมูลผู้เสนอราคาเริ่ม bid และเป็นตัวช่วยปั่นราคาให้ราคาประมูลสูงสุดเป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ **
– เลือก เปิด/ปิด Proxy Bid  สามารถกำหนดอัตราการเพิ่มราคา (เปอร์เซ็นต์) ที่ต้องการได้
** ราคา bid ในแต่ละครั้ง **
 – จากนั้นคลิก บันทึก เพื่อสร้างการประมูล
 

การประมูลแบบขอเข้าร่วม

การประมูลแบบขอเข้าร่วม Bidder (ผู้เสอนราคา/ผู้ซื้อ) จะสามารถค้นหาหรือเห็นรายการประมูลนั้นได้ แต่จะต้องขอเข้าร่วมและได้รับการอนุมัติจาก Merchant (ร้านค้า/ผู้ขาย) จึงจะสามารถประมูลได้

List of Auction
1. เลือกเมนู รายงานการประมูล
2. เลือกรายการประมูลที่ต้องการดูรายละเอียด 

Detail Auction-Type Protect
3. ดูคำขอเข้าร่วม จากนั้นคลิก   เพื่ออนุมัติการเข้าร่วม หรือคลิก  เพื่อปฏิเสธการขอเข้าร่วม 
4. กรณีที่ร้านค้าต้องการเชิญผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเพิ่มได้ที่ เพิ่มผู้เข้าร่วมประมูล โดยรายชื่อของ Bidder ที่สามารถเชิญได้จะมาจาก Bidder ที่เคยเข้าร่วมประมูลกับร้านค้านั้น ๆ 

  อนุมัติการขอเข้าร่วม
 ปฏิเสธการขอเข้าร่วม
  บล็อกผู้เข้าร่วม

การเชิญ Bidder เข้าร่วมการประมูลแบบส่วนตัว

การประมูลแบบส่วนตัว Bidder (ผู้เสอนราคา/ผู้ซื้อ) จะไม่สามารถค้นหาหรือเข้าร่วมการประมูลได้เอง Merchant (ร้านค้า/ผู้ขาย) จะต้องเป็นผู้เชิญ Bidder ด้วยตัวเอง โดยรายชื่อของ Bidder ที่สามารถเชิญได้จะมาจาก Bidder ที่เคยเข้าร่วมประมูลกับร้านค้านั้น ๆ 
 

List of Auction
1. เลือกเมนู รายงานการประมูล
2. เลือกรายการประมูลที่ต้องการดูรายละเอียด 

Detail Auction-Type Private
3. เพิ่มผู้เข้าร่วมประมูลที่ต้องการเชิญ โดยการคลิก  เพื่อเพิ่มทีละคน หรือคลิก  (check box) แล้วคลิกปุ่ม เพิ่มที่เลือกเข้าร่วม เพื่อเพิ่มหลายคน  

  เพิ่มผู้เข้าร่วม
  ลบผู้เข้ารวม
  บล็อกผู้เข้าร่วม

 
Scroll to Top