Private Branding

Private Branding” ในบริบทของระบบซอฟต์แวร์หรือ Software-as-a-Service (SaaS) หมายถึง การปรับแต่งหรือการทำแบรนด์ซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการและเอกลักษณ์ขององค์กรหรือบริษัทเฉพาะ ซึ่งทาง Eauction นั้นมีฟีเจอร์ที่สนับสนุนการทำ Private Branding อย่างสมบูรณ์ ฟีเจอร์นี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้:

  • การปรับแต่งหน้าตาและอินเตอร์เฟส: องค์กรสามารถปรับแต่งหน้าตาของซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับสไตล์และเอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงการใช้โลโก้, สี, และธีมของแบรนด์เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อสาร
  • การตั้งค่า URL ที่กำหนดเอง: บางครั้งองค์กรสามารถมี URL ที่กำหนดเองสำหรับเข้าถึง SaaS โดยตรง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกของแบรนด์ในการใช้งาน หรือว่า กรณีที่มีโดเมนเนมอยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้กับระบบ Private Branding ของ EAuction ได้เลย เพียงแต่ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านิดหน่อย
  • การปรับแต่งฟังก์ชันการทำงาน: นอกจากการปรับแต่งด้านหน้าตาแล้ว ซอฟต์แวร์ยังอนุญาตให้ปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานหรือการตั้งค่าเฉพาะตามความต้องการของแต่ละองค์กร
  • การสนับสนุนด้านการตลาดและการสื่อสาร: ซอฟต์แวร์ที่มีบริการ private branding อาจรวมถึงเครื่องมือหรือทรัพยากรที่ช่วยในการสื่อสารและการตลาดภายในองค์กร เช่น การสร้างเทมเพลตสำหรับการสื่อสารหรือการตลาด
  • การบูรณาการกับระบบอื่นๆ: บางครั้งองค์กรสามารถบูรณาการซอฟต์แวร์ที่มี private branding กับระบบอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร เช่นกรณีที่ท่านมีระบบบัญชีหรือระบบอื่นใดที่ต้องการ Integrate

Private branding ใน EAuction SaaS นี้ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ในองค์กร รวมถึงการเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานของพนักงานและผู้ใช้งานทั่วไป การใช้บริการนี้มักเห็นได้ในซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในหลายๆ ด้าน เช่น CRM, ERP, ระบบการจัดการเนื้อหา, และอื่นๆ อีกมากมาย.

Scroll to Top