อะไรคือ Proxy Bidding หรือ Absentee Bidding

Proxy bidding, ที่เรียกว่า automatic bidding หรือ absentee bidding ในบางครั้ง, เป็นระบบการเสนอราคาในการประมูลที่ให้ผู้เสนอราคาตั้งราคาสูงสุดที่พวกเขายินดีจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการ. เมื่อใช้ proxy bidding, ผู้เสนอราคาไม่จำเป็นต้องอยู่ที่การประมูลหรือติดตามการประมูลอย่างต่อเนื่อง.

การทำงานของระบบจะมีรูปแบบดังนี้

  1. ตั้งราคาสูงสุด ผู้เสนอราคาตั้งราคาสูงสุดที่พอใจจะจ่ายได้
  2. ระบบทำการ bid ราคาอัตโนมัติ เมื่อมีผู้อื่นเสนอที่สูงกว่า หรือ ต่ำกว่า (ขึ้นอยู่กับว่า การประมูลนั้นจะเอาสูงชนะหรือเอาต่ำชนะ) ระบบจะทำการเสนอราคาแทนคุณอย่างอัตโนมัติ โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาเสนอล่าสุด (อัตราการเพิ่มขึ้น จะสามารถตั้งได้เป็น %)
  3. การเสนอราคาหยุดเมื่อถึงขีดจำกัด ที่ตั้งไว้ตามข้อ (1) หากมีผู้อื่นเสนอราคาที่เกินราคาสูงสุดของคุณ ระบบจะหยุดเสนอราคาให้คุณ.
  4. ความปลอดภัย ผู้เสนอราคาคนอื่นไม่สามารถเห็นราคาสูงสุดที่คุณตั้งไว้ได้ จะมีเพียงระบบเท่านั้นที่รับรู้
  5. ความยุติธรรม ระบบนี้เป็นระบบที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นระบบที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และ ที่สำคัญที่สุดคือ ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ตั้งการประมูล และ ผู้ประมูลProxy bidding ทำให้การประมูลเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการติดตามการประมูลอย่างใกล้ชิด. มันช่วยป้องกันการเสนอราคาที่มากเกินไปเพราะคุณตั้งราคาสูงสุดไว้ล่วงหน้าและระบบจะเสนอราคาให้คุณโดยอัตโนมัติ.

ระบบของเรานั้น สนับสนุนการทำ proxy bidding อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการประมูลเอาราคาสูงชนะ และ ต่ำชนะ โดยมีการตั้งค่าได้จากในระบบร้านค้า

bid now
Proxy Bidding
Scroll to Top