คู่มือการใช้งาน

E-Auction LOGO ( purple)

สำหรับ Admin (ผู้ดูแลระบบ)

วิธีเข้าใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

 • เข้าใช้งานง่ายๆ ผ่าน Web Browser
 • เพียงกรอก URL : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ตามด้วย Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • ** กรณีไม่มี Account สามารถให้ Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้นสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน Back Office (ระบบจัดการหลังบ้าน) ให้ได้

การเพิ่มบัญชีผู้ดูแลระบบ

 • บัญชีสำหรับเข้าใช้งาน Back Office (ระบบจัดการหลังบ้าน) สามารถให้ Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้นสร้างบัญชีให้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 •  
1. เลือกเมนู ผู้ดูแลระบบ จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อผู้ดูแลระบบทั้งหมด  ผู้ใช้งานสามารถกรองสถานะหรือค้นหาข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ โดยสถานะของบัญชีผู้ดูแลระบบจะประกอบด้วย
 •  สถานะปกติ สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้
 •  สถานะระงับการใช้งาน ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ ต้องดำเนินการปลดบล็อกโดย Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้น
 •  

2. คลิกปุ่ม + เพิ่มผู้ดูแลระบบ เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
3. กรอกข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชีให้ครบซึ่งประกอบด้วย ชื่อ อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน โดยชื่อผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้เป็น Username สำหรับเข้าสู่ระบบ
 
4. ระบุรหัสผ่าน ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็น Password สำหรับเข้าสู่ระบบ
 
5. เลือกหน้าที่ (Role) เพื่อกำหนดบทบาทและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลภายในระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล 

** สามารถแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภายในระบบได้ที่เมนู การเข้าถึง **

การแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ

 • การแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. เลือกเมนู ผู้ดูแลระบบ จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อผู้ดูแลระบบทั้งหมด  

2. เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก แก้ไขข้อมูล  โดยข้อมูลที่แก้ไขได้ประกอบด้วย ชื่อ อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน (ชื่อผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้เป็น Username สำหรับเข้าสู่ระบบ) หน้าที่ (หน้าที่ หรือ Role เป็นตัวกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลภายในระบบของบัญชี)

การแก้ไขรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

 • การแก้ไขรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกเมนู ผู้ดูแลระบบ จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อผู้ดูแลระบบทั้งหมด  
2. เลือกรายการที่ต้องการ กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก แก้ไขรหัสผ่าน  กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็น Password สำหรับเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อยืนยัน

ระงับการใช้งานผู้ดูแลระบบ

 • ระงับการใช้งานผู้ดูแลระบบ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • 1. เลือกเมนู ผู้ดูแลระบบ จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อผู้ดูแลระบบทั้งหมด  

2. เลือกบัญชีที่ต้องการ กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก ระงับการใช้งาน  จะปรากฎหน้าต่างสำหรับยืนยันจากนั้นคลิกปุ่ม OK สถานะการใช้งานจะเปลี่ยนจาก  เป็น  ผู้ใช้จะไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ ต้องดำเนินการปลดบล็อกโดย Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้น

** หมายเหตุ สถานะของบัญชีผู้ดูแลระบบจะประกอบด้วย **
 สถานะปกติ สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้
 สถานะระงับการใช้งาน ไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้

การลบบัญชีผู้ดูแลระบบ

 • การลบบัญชีผู้ดูแลระบบ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • 1. เลือกเมนู ผู้ดูแลระบบ จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อผู้ดูแลระบบทั้งหมด  

2. เลือกบัญชีที่ต้องการ กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก ลบผู้ดูแลระบบ  จะปรากฎหน้าต่างสำหรับยืนยันจากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อลบบัญชี

** เมื่อลบบัญชีแล้ว จะไม่สามารถกู้คืนบัญชีผู้ใช้งานนั้นได้ **

ตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง

 • ตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับบทบาท (Role) แต่ละบทบาทว่าสามารถเข้าถึงหรือจัดการข้อมูลใดได้บ้าง ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. เลือกเมนู การเข้าถึง จะปรากฎหน้าแสดง Module ทั้งหมดของระบบ  

2. เลือกหน้าที่หรือบทบาท (Role) ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ (Permission) 
3. เมื่อเลือกบทบาทแล้ว จะปรากฎ Module ที่บทบาทนั้น ๆ มีสิทธิ์เข้าถึง ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม switch เปิด/ปิด Module เพื่อกำหนดการมองเห็นของแท็บเมนู 
4. นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับ Module ต่าง ๆ โดยสิทธิ์นั้นจะประกอบด้วย การดู การเพิ่มข้อมูล การแก้ไข และการลบ 
 

การเพิ่มบัญชีสมาชิก

 • บัญชีสมาชิกหรือบัญชีลูกค้า (Customer Account) จะถูกนำไปใช้กับเว็บไซต์ของ ฺBidder และ Merchant สามารถให้ Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้นสร้างบัญชีให้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือกเมนู ผู้ดูแลระบบ จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อผู้ดูแลระบบทั้งหมด  ผู้ใช้งานสามารถกรองสถานะหรือค้นหาข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ โดยสถานะของบัญชีผู้ดูแลระบบจะประกอบด้วย
 สถานะใช้งานได้ สมาชิกได้ยืนยันการสมัครแล้ว สามารถ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้
 สถานะใช้งานไม่ได้ สมาชิกยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร ** จะต้องยืนยันด้วยรหัส OTP ที่ถูกส่งไปตามช่องทางที่สมัคร (อีเมล/เบอร์โทร) หรือติดต่อ Admin เพื่อให้ดำเนินการให้ **
 สถานะใช้งานได้ สมาชิกจะไม่สามารถ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ต้องดำเนินการปลดบล็อกโดย Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้น
 

2. คลิกปุ่ม + เพิ่มสมาชิก เพื่อสร้างบัญชีสมาชิก 
3. กรอกข้อมูลสำหรับการสร้างบัญชีให้ครบซึ่งประกอบด้วย 
ชื่อผู้ใช้งาน ชื่อ นามสกุล 
4. กรอกอีเมลและเบอร์โทรเพื่อใช้เป็นช่องทางรับ OTP สำหรับยืนยันการสมัคร และใช้เป็น Username ในการเข้าใช้งานระบบ
5. กรอกรหัสผ่าน ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็น Password สำหรับเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล 

** บัญชีสมาชิกที่ถูกสร้างโดย Admin จะได้รับสถานะ  โดยอัตโนมัติ กล่าวคือสมาชิกสามารถนำบัญชีไปใช้งานโดยไม่ต้องรับรหัส OTP เพื่อยืนยันการสมัคร **

การเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก

 • การเปิดใช้งานบัญชีสมาชิก ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกเมนู สมาชิก จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด  
2. เลือกบัญชีที่มีสถานะ  ซึ่งเป็นบัญชีที่ยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก เปิดการใช้งาน  จะปรากฎหน้าต่างสำหรับยืนยันจากนั้นคลิกปุ่ม OK สถานะการใช้งานจะเปลี่ยนเป็น  บ่งบอกว่าสมาชิกได้ยืนยันการสมัครแล้ว

** หมายเหตุ สถานะของบัญชีสมาชิกจะประกอบด้วย **

 สถานะใช้งานได้ สมาชิกได้ยืนยันการสมัครแล้ว สามารถ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้
 สถานะใช้งานไม่ได้ สมาชิกยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร ต้องยืนยันด้วยรหัส OTP ที่ถูกส่งไปตามช่องทางที่สมัคร (อีเมล/เบอร์โทร) หรือติดต่อ Admin เพื่อให้ดำเนินการให้
 สถานะใช้งานได้ สมาชิกจะไม่สามารถ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ต้องดำเนินการปลดบล็อกโดย Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้น

การดูข้อมูลลูกค้าและอนุมัติร้านค้า

 • การดูข้อมูลลูกค้าและอนุมัติร้านค้า ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. เลือกเมนู สมาชิก จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด  

2. เลือกบัญชีที่ต้องการ กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก ดูข้อมูลผู้ใช้  จะปรากฎหน้าต่างแสดงข้อมูลและสถานะของลูกค้า สามารถกด action เพิ่มเติมหากต้องการ ยืนยันตัวตนร้านค้า (Merchant) หรือ ระงับการใช้งาน ของบัญชี

การแก้ไขรหัสผ่านบัญชีสมาชิก

 • การแก้ไขรหัสผ่านบัญชีสมาชิก ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกเมนู สมาชิก จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด  
2. เลือกรายการที่ต้องการ กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก แก้ไขรหัสผ่าน  กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็น Password สำหรับเข้าสู่ระบบ ฺBidder และ Merchant จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อยืนยัน

ระงับการใช้งานบัญชีสมาชิก

 • ระงับการใช้งานผู้ดูแลระบบ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกเมนู สมาชิก จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด  
2. เลือกบัญชีที่ต้องการ กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก ระงับการใช้งาน  จะปรากฎหน้าต่างสำหรับยืนยันจากนั้นคลิกปุ่ม OK สถานะการใช้งานจะเปลี่ยนเป็น   ผู้ใช้จะไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ ต้องดำเนินการปลดบล็อกโดย Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้น

** หมายเหตุ สถานะของบัญชีสมาชิกจะประกอบด้วย **

 สถานะใช้งานได้ สมาชิกได้ยืนยันการสมัครแล้ว สามารถ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้
 สถานะใช้งานไม่ได้ สมาชิกยังไม่ได้ยืนยันการสมัคร ต้องยืนยันด้วยรหัส OTP ที่ถูกส่งไปตามช่องทางที่สมัคร (อีเมล/เบอร์โทร) หรือติดต่อ Admin เพื่อให้ดำเนินการให้
 สถานะใช้งานได้ สมาชิกจะไม่สามารถ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ต้องดำเนินการปลดบล็อกโดย Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้น

การเพิ่มร้านค้า

 • ร้านค้า (Merchant) คือพื้นที่สำหรับสร้างและเพิ่มสินค้าประมูล โดยร้านค้าจะถูกสร้างจากบัญชีสมาชิกที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งบัญชีสมาชิก 1 บัญชีจะสร้างร้านค้าได้เพียง 1 ร้านเท่านั้น สามารถให้ Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่านั้นสร้างร้านค้าให้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. เลือกเมนู ร้านค้า จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อร้านค้าทั้งหมด  ผู้ใช้งานสามารถกรองสถานะหรือค้นหาข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ และมีสถานะกำกับดังต่อไปนี้
สถานะร้านค้า ประกอบด้วย
 สถานะเปิดร้าน ร้านค้านั้น ๆ ได้เปิดการแสดงผลร้านค้าผู้อื่นสามารค้นหาบน web browser ได้ โดยเจ้าของร้านจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนร้านค้าและเป็นผู้เปิดร้านด้วยตนเอง
 สถานะปิดร้าน ร้านค้านั้น ๆ ได้ปิดการแสดงผลร้านผู้อื่นจะไม่สามารค้นหาบน web browser ได้ โดยสถานะปิดร้านอาจเกิดจากร้านค้าเป็นผู้เปลี่ยนสถานะด้วยตัวเอง เกิดจากร้านยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือการยืนยันตัวตนถูกปฏิเสธเป็นต้น

 สถานะบล็อก ร้านค้านั้น ๆ ถูกบล็อกการแสดงผลโดยผู้ดูแลระบบ ผู้อื่นจะไม่สามารค้นหาร้านค้าบน web browser ได้ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ บล็อก/ปลดบล็อก คือ Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่าเท่านั้น

สถานะการยืนยันตัวตนร้านค้า ประกอบด้วย
 สถานะยังไม่ยืนยัน ร้านยังไม่ได้ยืนยันตัวตน โดยร้านค้าสามาถสร้างการประมูลได้หากมีแพ็กเกจ เพียงแต่จะ URL ของร้านค้าจะไม่ถูกค้นพบเนื่องจากไม่สามารถเปิดการแสดงผลของร้านได้
 สถานะยืนยันสำเร็จ ร้านค้าผ่านการยืนยนตัวตนแล้วและสามารถเปิดการแสดงผลของร้านได้ ซึ่งสถานะยืนยันตัวสำเร็จเกิดได้จากร้านค้าเป็นผู้ยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือเกิดจาก Admin เป็นผู้ปรับสถานะให้ 
 สถานะรอตรวจสอบ ร้านค้ากำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนตรวจสอบเอกสารสำหรับยืนยันตัวตน โดยร้านค้าสามาถสร้างการประมูลได้หากมีแพ็กเกจ เพียงแต่จะ URL ของร้านค้าจะไม่ถูกค้นพบเนื่องจากไม่สามารถเปิดการแสดงผลของร้านได้
 สถานะปฏิเสธยืนยันตัวตน ร้านค้าถูกปฏิเสธการยืนยันตัวตน เมื่อบัญชีร้านค้าถูกเปลี่ยนเป็นสถานะนี้ การแสดงผลของร้านค้าจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ร้านค้าจะต้องยื่นคำร้องใหม่หรือติดต่อ Admin เพื่อปรับสถานะให้

2. คลิกปุ่ม + สร้างร้านค้า เพื่อสร้างร้านค้า 
3. เลือกชื่อผู้ใช้/ชื่อสมาชิกที่ต้องการสร้าง 
4. กรอกชื่อร้านและ URL สำหรับใช้ในการค้นหา  จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง เพื่อบันทึกข้อมูล

** หมายเหตุ ร้านค้าที่ถูกสร้างโดย Admin จะได้รับสถานะ  โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องยื่นคำร้อง **

การอนุมัติร้านค้า

 • การอนุมัติร้านค้า ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. เลือกเมนู สมาชิก จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด  
  2. เลือกร้านค้าที่มีสถานะ  จากนั้นคลิกดูหลักฐานการยืนยันตัวตน  
 • 3. คลิกปุ่ม ผ่านการยืนยัน หากต้องการอนุมัติการยืนยันตัวตน หรือคลิกปุ่ม ไม่ผ่านการยืนยัน หากต้องการปฏิเสธรายการ 
 •  
** หมายเหตุ Admin สามารถปรับสถานะการยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องดูหลักฐานเพิ่มเติม เพียงกดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นคลิก ยืนยันตัวตนร้านค้า หรือ ยกเลิกการยืนยันตัวตนร้านค้า  **
 

ดูและแก้ไขข้อมูลร้านค้า

ดูและแก้ไขข้อมูลร้านค้า ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. เลือกเมนู สมาชิก จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด  

2. เลือกร้านค้าที่ต้องการดูหรือแก้ไข กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก ดูรายละเอียด เพื่อดูข้อมูลของร้านค้า หรือ คลิก ก้ไขข้อมูล หากต้องการแก้ไขข้อมูลของร้านค้า 

** หมายเหตุ Admin จะไม่สามารถแก้ไขชื่อร้านค้า หรือ URL ของร้านค้าได้ หากต้องการแก้ไขร้านค้าจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง **

การบล็อก/ปลดบล็อกร้านค้า

การบล็อก/ปลดบล็อกร้านค้า ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • 1. เลือกเมนู สมาชิก จะปรากฎหน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด  

2. เลือกร้านค้าที่ต้องการบล็อก กดตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก บล็อก กรอกหมายเหตุในการบล็อกจากนั้นคลิกปุ่ม บล็อก  สถานะของร้านจากถูกปรับสถานะเดิมเป็น  ซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารค้นหาร้านค้าบน web browser ได้
3. สามารถทำตามขั้นตอนด้านบนได้หากต้องการปลดบล็อกร้านค้า

** หมายเหตุ การบล็อกทุกครั้งจะต้องระบุหมายเหตุ และผู้ที่มีสิทธิ์ บล็อก/ปลดบล็อก คือ Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่าเท่านั้น **

การสร้างบัญชีสำหรับทดลองใช้

Admin หรือผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล สามารถสร้างบัญชีทดลองใช้เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ E-AUCTION PLATFORM โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามอายุการใช้งานที่กำหนด เพียงแค่ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ https://dee.auction/ (ฺBidder) และ https://bo.dee.auction/ (Merchant) ด้วย Username และ Password ที่ได้รับจาก Admin
1. เลือกเมนู บัญชีทดลองใช้ จะปรากฎหน้าแสดงรายการบัญชีทดลองใช้ทั้งหมด  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ สามารถเปิด/ปิดการใช้งานบัญชีด้วยการสลับ Switch โดยสถานะของบัญชีทดลองใช้จะประกอบด้วย
 บัญชีทดลองใช้ ที่สามารถ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ Bidder และ Merchant ได้ 
 บัญชีทดลองใช้ ที่หมดอายุและไม่สามารถ Login เข้าใช้งานเว็บไซต์ Bidder และ Merchant
 

2. คลิกปุ่ม + เพิ่มบัญชี เพื่อสร้างบัญชีทดลอง 
3. กรอกชื่อบัญชี ซึ่งจะถูกนำไปสร้างเป็นบัญชีร้านค้า  พร้อมระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)
4. ระบุเงื่อนไขระยะเวลาการใช้งาน (วันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดกการใช้) 
5. กรอกจำนวนบัญชีของผู้เสนอราคาที่จะใช้เป็นบัญชีจำลองของ Bidder จากนั้นกดปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างบัญชี

หากต้องการดูรายละเอียดของบัญชีที่สร้าง สามารถคลิกดูตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก ดูข้อมูล จะปรากฎข้อมูลของบัญชีทดลองประกอบด้วย รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ลิงก์ร้านค้า ระยะเวลาการใช้งาน Username และ Password สำหรับ Login สามารถคลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อส่งไฟล์ในรูปแบบ .pdf ให้กับลูกค้า

** หมายเหตุ จะไม่สามารถกู้คืนบัญชีทดลองใช้ได้ หากกดลบบัญชี **https://dee.auction/ (ฺBidder) และ https://bo.dee.auction/ (Merchant)

รายงานประมูล

 1. เลือกเมนู ประมูล จะปรากฎหน้าแสดงรายการประมูลทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถกรองสถานะหรือค้นหาข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ และมีสถานะกำกับดังต่อไปนี้

 รายการประมูลนี้ยังไม่เริ่มการประมูล
 รายการประมูลนี้อยู่ระหว่างกำลังประมูล
 รายการประมูลนี้ถูกยกเลิกงานประมูล
 รายการประมูลนี้ได้จบลงโดยไม่มีผู้ชนะการประมูล อันเนื่องมาจาก ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลหรือผู้ประมูลเสนอราคาน้อยกว่าราคาที่ต้องการขาย เป็นต้น
 รายการประมูลนี้ได้จบลงโดยมีผู้ชนะการประมูล

2. หากต้องการดูรายละเอียดการประมูล อาทิ รายละเอียด ประวัติการประมูล ประวัติการสนทนา หรือต้องการยกเลิกรายการประมูล สามารถคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพื่อทำรายการดังกล่าวได้

** หมายเหตุ จะไม่สามารถยกเลิกการประมูลได้ หากรายการนั้นอยู่ในสถานะกำลังประมูล **

ตั้งค่าการแสดงแบนเนอร์เว็บไซต์

แบนเนอร์จะถูกนำไปใช้เป็นภาพปกของเว็บไซต์ https://dee.auction/ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือกเมนู ตั้งค่า จะปรากฎหน้าแสดงแบนเนอร์ทั้งหมด 
2. จากนั้นคลิกปุ่ม + เพิ่มรูปภาพ  เพิ่มรูปภาพแบนเนอร์ เพิ่มลิงก์และกรอกชื่อลิงก์ (ถ้ามี) จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มรูปแบนเนอร์

หากต้องการแก้ไขลำดับการแสดง slide show ของแบนเนอร์ สามารถตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

คลิกปุ่ม แก้ไขลำดับ จากนั้นให้กดค้างที่รูปและเลื่อนเพื่อสลับดำลับรูปตามที่ต้องการ และคลิกปุ่ม บันทึก
หากต้องการแก้ไขรูปแบนเนอร์หรือลบ slide show สามารถตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


คลิกปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมจากนั้นเลือก แก้ไขรูป หรือ ลบรูป

ตั้งค่าการแสดงร้านค้า

ร้านค้าที่ตั้งค่าจะถูกนำไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ https://dee.auction/ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือกเมนู ตั้งค่า จากนั้นเลือกแท็บ แสดงร้านค้า 
2. คลิกปุ่ม + เพิ่มร้านค้า  เพื่อเลือกร้านที่ต้องการนำไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ DeeAuction
3. เลือกร้านค้าที่ต้องการ
 (จะแสดงเพียงร้านค้าที่มีสถานะเปิดร้านเท่านั้น หากยังไม่ได้ปรับสถานะหรือยืนยันตัวตนร้านค้า กรุณาดำเนินการก่อน) 
4. ระบุวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดที่ต้องการให้ร้านค้าแสดงบนหน้าเว็บ (การตั้งค่าระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผลกับการค้นหาร้านค้าผ่าน URL) จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มร้านค้า เพื่อบันทึกรายการ 

หากต้องการเปลี่ยนสถานะการแสดงร้าน แก้ไขระยะเวลาการแสดงบนหน้าเว็บหรือลบร้านค้าออก สามารถตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

– การปรับสถานะร้านจะทำได้ 2 สถานะคือ เปิด/ปิด การแสดง Admin สามารถสลับ Switch เพื่อปรับสถานะได้
– การแก้ไขระยะเวลาการแสดงร้านค้า ให้ Admin คลิกดูตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นเลือก แก้ไขการแสดงร้านค้า โดยการแก้ไขสามารถทำได้เพียงแก้ไขวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเท่านั้น
– การลบการแสดงร้านค้า Admin จะต้องสลับ Switch ให้อยู่ในสถานะปิดการแสดงผลก่อน จากนั้นคลิกดูตัวเลือกเพิ่มเติม เลือก ลบการแสดง จีงจะสามารถลบการแสดงผลร้านค้าออกจากหน้าเว็บได้

** หมายเหตุ การตั้งค่าดังกล่าวไม่มีผลกับการค้นหาร้านค้าผ่าน URL **

ตั้งค่าหัวข้อการยืนยันตัวตนร้านค้า

หัวข้อการยืนยันตัวตนร้านค้าจะถูกนำไปใช้กับเว็บไซต์ https://bo.dee.auction/ สำหรับให้ร้านค้าเลือกหลักฐานเพิ่มเติมที่ต้องการจากผู้เสนอราคา ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือกเมนู ตั้งค่า  จากนั้นเลือกแท็บ ยืนยันตัวตนร้านค้า  จะแสดงหัวข้อการยืนยันตัวตนทั้งหมด หากต้องการแก้ไขหรือลบหัวข้อสามารถทำได้ที่หน้านี้

2. คลิกปุ่ม + เพิ่มยืนยันตัวตนร้านค้า จะปรากฎหน้าต่างสำหรับเพิ่มหัวข้อ 
3. กรอกชื่อหัวข้อที่ต้องการใช้ 
 จากนั้นเลือกประเภทของข้อมูลซึ่งจะประกอบด้วย ข้อความ (Text) รูปภาพ (Image) เอกสาร (File) และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อเพิ่มหัวข้อ 

Scroll to Top